Пријавите се на мејлинг листу

Upravljanje poslovnim procesima

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 4 dana (28 sati)
 

SADRŽAJ KURSA:

 

 • BPM kurs je kreiran na osnovu standard definisanih od strane Međunarodne asocijacije profesionalaca u upravljanju poslovnim procesima;
 • Ovaj CPM kurs sledi standard i praksu dokumentovanu u BPM CBOK (verzija III) odlična je osnova za CBPA, CBPP i CBPL sertifikaciju.
 • Kurs pokriva:
  • veštine i područja znanja od razvoja i definisanja strategije upravljanja poslovnim procesima sa ciljem ispunjavanja poslovnih potreba zainteresovanih strana kroz analizu, unapređenje, dizajniranje i razvoj procesa;
  • usklađivanje procesa sa IT tehnologijama i IT organizacijom;
  • identifikovanje i upravljanje poslovnim benefitima proizišlim iz unapređenja poslovnih procesa;
  • krojenje metodologije transformacije procesa prema strukturi organizacije, njenoj kulturi i nivou zrelosti;
  • kreiranje akcionih planova sa ciljem uspostavljanja redizajniranih poslovnih procesa i odgovarajućih poslovnih pravila;
  • uspostavljanje i odgovarajuće merenje KPI vezano za strateške poslovne ciljeve;
  • razvoj sistema merenja perofrmansi i uspostavljanje prakse kontinualnog unapređenja procesa.
Пријави се
X