Израда стратегије уговарања, управљања набавкама и управљања уговорима

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектног тима
Трајање: 3 дана
 

Садржај обуке:

1. Место и улога припреме стратегије уговарања, управљања набавкама и управљање уговорима у процесу планирања и реализације инвестиционог пројекта

 • План управљања набавкама
 • Неопходна знања за управљање уговорим

2.Стратешка начела уговарања

 • Обрасци понашања
 • Закони и прописи
 • Друштвено-економски програми
 • Врсте уговора
 • Начини доласка до уговора – тендерска процедура
 • Везе са компанијским стандардима управљања финансијским токовима
 • Интелектуална својина

3.Стратегија набављања

 • Планирање процеса набавке
 • Начин спровођења набавки
 • Евалуација понуда
 • Преговарање
 • Одабир
 • Решавање спорова

4.Управљање (администрирање) уговором

 • Уговорне испоруке/обезбеђење квалитета
 • Управљање групама радова (подуговорима)
 • Уговорне измене
 • План управљања ризицима
 • Управљање својином
 • Транспорт
 • Спорови
 • Затварање уговора
 • Раскид уговора
Пријави се
X