Управљање пословним процесима

Полазници: Руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова, функционални руководиоци
Трајање: 4 дана (28 сати)

САДРЖАЈ КУРСА:
 

1. УВОД У КОНТЕКСТ БПМ

 • Како унапредити пословање организације
 • БПМ CBOK стандард

2. БПМ ОСНОВНИ КОНЦЕПТ

 • БПМ животни циклус
 • Типови процеса

3. МОДЕЛИРАЊЕ ПРОЦЕСА

 • Ефекти моделирања процеса
 • БПМИ нотација

4. АНАЛИЗА ПРОЦЕСА

 • Улоге у анализи процеса
 • Кораци у анализи процеса

5. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОЦЕСА

 • Пројектовање новог пословног процеса
 • Принципи пројектовања пословних процеса

6. МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ ПРОЦЕСА

 • Бенефити мерења перформанси процеса
 • Дефиниција КПИ процеса
Пријави се
X