Poslovna analiza

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 2 dana (16 sati)

Trening Poslovne analize se sastoji od 10 celina, uz 25 vežbi.

Ciljevi treninga Poslovne analize:
 

  • Definisanje ključnih aktivnosti i dokumentacije poslovnog analitičara
  • Objašnjavanje BA standarda temeljenih na BABOK® Guide uz definisanje standardnih procesa poslovne analize
  • Definisanje standardnih alata poslovne analize kao i primera njihove primene
  • Povećanje uspeha projekta boljim definisanjem poslovne potrebe
  • Planiranje rada na prikupljanju zahteva u cilju obezbeđenja optimalne produktivnosti
  • Smanjivanje ponavljanja posla kroz ispravnu elicitaciju
  • Dokumentovanje "dobrih" zahteva
  • Uspostavljanje sledljivosti zahteva sa ciljem njihovog povezivanja sa poslovnom potrebom i adekvatnog upravljanja njima kroz ceo životni vek projekta
  • Smanjivanje nerazumevanja zahteva kroz njihovu ispravnu validaciju i verifikaciju
  • Prezentovanje celokupnog paketa biznisa sa ciljem njihovog odobravanja
Prijavi se
X