Savremeno upravljanje projektima – osnovni kurs

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 1 dan (6 sati) ili 3 dana (18 sati)
 

SADRŽAJ KURSA:

 

1. OSNOVE UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 • Definicija projekta
 • Ključne uloge u timu
 • Osnove uspešnih projekata
 • Rangiranje projekata po prioritetu

2. PROCESI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA

 • PMBOK® Guide i PMI standardi
 • Procesne grupe savremenog upravljanja projektima
 • Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka
 • Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima

3. PLANIRANJE PROJEKTA

 • Definisanje vizije
 • Postavljanje ciljeva
 • Procena ograničenja
 • Liste aktivnosti
 • Dodela resursa
 • Redosled aktivnosti
 • Verifikacija plana

4. REALIZACIJA PROJEKTNOG PLANA

 • Dobar početak projekta
 • Efikasno rukovođenje
 • Razvoj timskog rada
 • Projektna komunikacije

5. KONTROLA REALIZACIJE PROJEKTA

 • Održavanje sastanka o napretku
 • Suočavanje sa promenama
 • Povećanje učinka tima

6. KLJUČNI FAKTORI USPEHA PRI UPRAVLJANJU PROJEKTIMA

 • Multiprojektno upravljanje
 • Upravljanje dokumentacijom
 • Informacioni sistem za upravljanje projektima
 • Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja projektima i informacioni sistem preduzeća
 • Primena najbolje prakse u oblasti savremenog upravljanju projektima
Prijavi se
X