Efektivna prezentacija u projektnom menadžmentu

Datum kursa: 12.10.2020 - 14.10.2020

Polaznici: Menadžeri, rukovodioci projekata, članovi projektnog tima, ključni učesnici  projekta...
Trajanje: 3 dana (18 sati)

Prezentovanje ideja, planova i dostignuća od ključnog je značaja za uspešno rukovođenje projekta, posebno u fazi iniciranja i planiranja. Međutim, način na koji izlažete svoje ideje, jasan, razumljiv i upečatljiv nastup bitni su, kako u ostalim fazama životnog ciklusa projekta, tako i u svakodnevnim poslovnim situacijama.

Na ovom kursu naučićete da prezentujete različite sadržaja na način koji je efektan ali prilagođen Vašoj ličnosti i stilu izražavanja. Kroz praktične vežbe, samoposmatranje i analizu efekta koji vaše izlaganje ostavlja na druge unapredićete svoje oratorske sposobnosti, naučićete da kontrolišete tremu i adekvatno komunicirate sa različitim auditorijumima.

Pre kursa:

- On-line upitnik za utvrđivanje razvojnih potreba;

- Pripremni zadatak.

SADRŽAJ KURSA:

 

1. PRIPREMA ZA PREZENTACIJU

 • Analiza situacije
 • Analiza ključnih učesnika
 • Priprema sadržaja
 • Lična priprema

2. ODGOVARAJUĆI TON PREDAVANJA

 • Uvodni pozdrav
 • Probijanje leda
 • Strukturiranje prezentacije
 • Dinamika

3. VEŠTINE PREZENTOVANJA

 • Verbalna komunikacija
 • Neverbalna komunikacija
 • Stav
 • Trema
 • Utisak na publiku

4. KORIŠĆENJE POMAGALA

 • Flip Chart
 • Power point
 • Handouts
 • Mikrofon

5. VREME

 • Kontrola vremena
 • Usklađenost sa ostalim sadržajima

6. ZAVRŠAVANJE PREZENTACIJE

 • Sumiranje
 • Dobijanje povratnih informacija
Prijavi se
X