Liderstvo u projektnom menadžmentu

Datum kursa: 12.11.2020 - 13.11.2020

POLАZNICI: FUNKCIONАLNI RUKOVODIOCI, RUKOVODIOCI PROJEKАTА, ČLАNOVI TIMOVА

Trаjаnje: 2 dаnа (16 PDU poenа)

1.Osnove timskog rada na projektu
 
● Šta je projektni tim, timski rad na projektu i njegove karakteristike 
● Značaj, koristi, prednosti i mane timskog rada 
● Komponente i pravila koja čine uspešne projektne timove 
● Kategorije timova 
● Životni ciklus tima 
 
2.Komunikacija u projektnom timu 
 
● Tipovi komunikacije 
● Komunikacija sa članovima tima 
● Davanje i prihvatanje povratne informacije 
 
3.Razvoj i motivacija projektnih timova 
 
● Faze razvoja timova 
● Teorije motivacije 
● Motivacija članova tima 
 
4.Postavljanje ciljeva, delegiranje i donošenje odluka 
 
● Postavljanje timskih i individualnih ciljeva 
● Efektivno delegiranje 
● Donošenje odluka 
● Principi timskog odlučivanja 
 
5.Prevencija konflikata i rešavanje problema u timu 
 
● Uzroci za nastajanje konflikta i njihovi tipovi 
● Metode za upravljanje konfliktima 
● Pitanja, saveti i zamke u kod timskih konflikta 
● Tipovi timskih problema, pristupi i načini njihovih rešavanja 
 
6.Liderstvo u projektnom menadžmentu 
 
● Liderske uloge 
● Rukovođenja timom – Strategija i aktivnosti 
● Karakteristike dobrog lidera 
 
 
Prijavi se
X