Upravljanje konfliktima

Polaznici: rukovodioci projekata i timova, rukovodiocima i članovima HR odeljenja, rukovodiocima i svima onima kojima je potrebno da rešavaju i sprečavaju konflikte u radnom okruženju

Trajanje: 1 dan (6 sati)

Sadržaj kursa:

  • Vrste konflikata i načini njihovog rešavanja
  • Struktura i dinamika konflikata
  • Stilovi ponašanja/veštine za prevenciju konflikta
  • Stilovi ponašanja u konfliktu
  • Pristupi i tehnike rešavanja konflikata
  • Komunikacione veštine u konfliktnim situacijama
  • Veština davanja povratne informacije
Prijavi se
X