Korporativne obuke

CPM korporativni pristup se odlikuje posvećenošću svakom klijentu. Svakom korporativnom CPM treningu prethodi: analiza potreba, upoznavanje sa kompanijom i učesnicima i nalaženje najboljeg rešenja kroz razgovore sa predavačima.

CPM treninzi su:

  • Razvijeni u skladu sa potrebama organizacije, očekivanjima menadžera i ulogama Vaših zaposlenih;
  • Usklađeni sa Vašom oblašću poslovanja i njenim specifičnostima;
  • Usmereni na efikasno rešavanje poslovnih situacija sa kojima se Vaši zaposleni susreću tokom rada;
  • Inovativni u skladu sa svetskim trendovima iz oblasti upravljanja projektima i organizacijom sa ciljem da podstaknu korporativni i lični razvoj učesnika, koje će dovesti do veće efikasnosti i boljih poslovnih rezultata;
  • Fokusirani na rad u manjim grupama koje omogućavaju posvećenost svakom učesniku, maksimalnu motivaciju, efikasnost i uspešnost prenosa novih znanja;
  • Bazirani na korišćenju najsavremenijih metoda učenja koje stalno usavršavamo (PMI, Coaching, Follow up, Agilne metode i tehnike);
  • Iskustveno provereni u radu sa hiljadama polaznika u proteklih 20 godina rada CPM tima.

CPM tim je tu za sva Vaša pitanja i možete nas kontaktirati putem telefona 011/313 07 03 ili putem mejla danijela@cpm.rs i snezana.blazic@cpm.rs